Zmluvné podmienky

 

1. OBECNÉ USTANOVENIA

Nižšie uvedené zmluvné podmienky sú platné pre internetový obchod Roman Moravec - WPG Central Europe. Kupujúci sa vo vlastnom záujme so zmluvnými podmienkami predom oboznámi, potvrdením objednávky tak prejavuje so zmluvnými podmienkami svoj súhlas.

 

Nami prevádzkovaný internetový obchod nie je klasický kamenný obchod, ale ide o virtuálne fungujúci internetový obchod. Z tohto dôvodu nie je možné realizovať fyzické (osobné) objednávky tovaru, tovar si v obchode osobne skúšať a platiť za jeho nákup v hotovosti. Taktiež nie je možné si v našom obchode tovar fyzicky (osobne) preberať. Dovoľujeme si Vás požiadať o rešpektovanie tejto skutočnosti a pristupovať k Vašej objednávke rovnako, ako by ste ju realizovali v ktoromkoľvek inom, bežne fungujúcom internetovom obchode. Ubezpečujeme Vás, že výnimky z tohto pravidla neudeľujeme. Nebránime sa však, akejkoľvek telefonickej či e-mailovej konzultácii ohľadne nami ponúkaného tovaru.

 

Tovar na DOBIERKU nedodávame!

 

2. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje nebudú z našej strany poskytnuté tretej osobe a budú použité len pre odoslanie objednávky a pre komunikáciu so zákazníkom. Vaše telefónne číslo alebo email môže byť nami poskytnuté Slovenskej alebo Českej pošte pre lepšiu komunikáciu medzi Vami a poštovým kuriérom. V prípade, že si to vyložene neželáte, uveďte to pri objednávke tovaru do kolónky "Odkaz pre WPG Central Europe".  

 

3. TOVAR A OBJEDNÁVKA TOVARU

Ponúkame tovar, ktorý je bežne skladom a tovar, ktorý je len zákazku. Tovar, pri ktorom je uvedená dostupnosť "Pripravujeme", zatiaľ nie je možné objednať. Taktiež nie je možné objednať tovar, ktorý je vypredaný, t.j. nie je skladom. 

 

Rovnošaty československého vzoru vyrábané WPG Central Europe pre mužstvo a poddôstojníkov dodávame bežne len v konfekčných veľkostiach (ROST1 až ROST8). Naopak pre rotmajstrov a dôstojníkov dodávame rovnošaty len na zákazku. Děvčata, t.j. ženy si môžu vybrať tak z konfekčných veľkostí, ako aj môžu využiť službu ušitia rovnošaty na zákazku. Toto však platí len pri tých častiach rovnošaty, ktoré sú určené výhradne pre ženy. Tento postup sa uplatňoval aj počas II. svetovej vojny a WPG Central Europe sa týmto opatrením snaží zachovať autenticitu výstrojného procesu. Aj z tohto dôvodu sú ceny častí rovnošiat šitých na zákazku vyššie, ako pri častiach rovnošiat ponúkaných v konfekčných veľkostiach (ROST1 až ROST8). 

 

Každá jedna položka môže mať niekoľko podpoložiek. Napríklad pri opaskoch môže v rámci jednej položky existovať niekoľko dĺžok opaskov. Pri blúzach môžeme ponúkať niekoľko typov veľkostí, alebo pri iných položkách ako sú napr. ovinky, tieto môžu mať niekoľko farebných prevedení. Pre Vašu detailnú informovanosť, koľko kusov z tej ktorej podpoložky ponúkaného produktu máme k dispozícii, tento údaj nájdete v časti „Varianty“, hneď za údajom o farbe, alebo veľkosti ponúkaného produktu, a to v hranatej zátvorke, napr. pri opaskoch: 110cm[3]. 

 

Pri výbere konfekčnej veľkosti sa kupujúci riadi tabuľkou veľkostí, pri rovnošate na zákazku kupujúci vyplní formulár (v hlavnom menu, v sekcii Tabuľky veľkostí).

 

Rovnošaty anglického vzoru vyrábané Panther-Store dodávame vo vybraných konfekčných veľkostiach (12, 14, 17 a 18), ako aj na zákazku. Pri objednávke rovnošaty na zákazku je lehota dodania individuálna a vždy sa stanoví dohodou. 

 

Pre príslušníkov československého zahraničného vojska na východe poskytujeme "práporné zľavy". Tie sa však vzťahujú len na majiteľov stáleho preukazu príslušníka československého zahraničného vojska na východe (malá červená vojenská knížka) - nie dočasného preukazu!

Čerpanie "prápornej zľavy" nie je automatické a o zľavu treba požiadať - do kolonky "Odkaz pre WPG Central Europe" uvedte poznámku "som príslušníkom 4. práporu úderného", Vaše kmeňové číslo a názov Vášho KVH. Návrh faktúry s cenami po zľave Vám pošleme emailom v čo najkratšom možnom čase (automatický email s podkladmi k platbe odosielaný po vytvorení objednávky v tomto prípade neberte do úvahy).

V prípade čerpania "prápornej zľavy", ak chcete za tovar zaplatiť cez BRÁNU Paypal (zľava sa započítáva až dodatočne na faktúre, nie pri nakupování v eshope), NIKDY nerealizujte platbu IHNEĎ, t.j. nezvoľte možnosť "ZAPLATIŤ" (ikona vpravo dole). Ubezpečujeme Vás, že aj takto vyhotovená objednávka je našim obchodom už registrovaná a proces objednania ste neprerušili. Platbu cez portál Paypal zrealizujete až po nami odoslanej faktúre, s už započínanou zľavou. Platba na náš Paypal účet sa potom zrealizuje jednoducho, a to uvedením našej Paypal adresy: wpgcentraleurope@gmail.com, v časti "SEND PAYMENT" platobného portálu Paypal. Do kolónky "TO (Email)" uvedeďte e-mailovú adresu: wpgcentraleurope@gmail.com, do kolónky "AMOUNT" novú sumu  v EUR a nakoniec zvoľte voľbu "I am paying for goods and services" a stlačte ikonu "CONTINUE". Ďalej postupujte už bežným spôsobom, typickým pre platobný portál Paypal.

 

V prípade uplatnenia ďalších napr. sezónnych zľav postupujte pri voľbe "Platba Paypalom" rovnakým spôsobom ako pri uplatnení prápornej zľavy, pretože sa zľavy zohladňujú dodatočne až na nami zpracovanej faktúre!

 

4. DODANIE TOVARU

Tovar, ktorý je skladom, expedujeme do piatich (5) pracovných dní po pripísaní platby na náš účet. Tovar na zákazku expedujeme do päťnáctich (15) pracovných dní po pripísaní platby na náš účet. Pri hromadnej objednávke (nad 10 kompletov rovnošiat a viacej) bude cena tovaru a lehota dodania dohodnutá individuálne.

 

Tovar je odosielaný prostredníctvom Slovenskej pošty a pre našich českých zákazníkov prostredníctvom Českej pošty (každý utorok a štvrtok, z tohto dôvodu sa môže lehota odoslania predĺžiť o 2 pracovné dni). Informácie o pohybe nami odoslaných zásielok je možné sledovať na stránkach  Slovenskej pošty alebo  Českej pošty.

 

 

Ceny poštovného sú vrátane balného. Vyhradzujeme si právo výši  poštovného zmeniť v prípade, ak sa zmení sadzby Slovenskej alebo Českej pošty. 

 

Slovenská pošta - poistený list 2. triedy s váhou do 500 g  za 2,50 EUR  

(platí len pre drobný tovar ako gombíky, vyznamenania, stužky, atď., alebo iný váhovo ľahký tovar, nie veľkého objemu ako kravata apd.; tovar sa musí zmestiť do špeciálnej obálky na "cenné psaní" o vel. 31x25cm; niekedy tovar zodpovedá váhovo ako napr. kostný olej ale nie objemovo, treba zohľadniť)

 

Slovenská pošta - balík na adresu s poistením za 5,80 EUR 

(balík je doručovaný na adresu príjemcu a v prípade nezastihnutia je balík uložený na pošte, kuriér informuje príjemcu pomocou "Oznámenia o uložení zásielky" do poštovej schránky príjemcu).

 

Slovenská pošta - balík na poštu s poistením za 4,80 EUR 

(je nevyhnutné v objednávke uviesť tel. číslo príjemcu, pošta balík nedoručuje na adresu ani ho neoznamuje do poštovej schránky príjemcu, balík je uložený na pošte a príjemca je informovaný prostrednítvom sms na jeho mobilný telefón)

 

Česká pošta - "cenné psaní" do 500g s poistením do 185 Eur 2,40 EUR 

(platí len pre drobný tovar ako gombíky, vyznamenania, stužky, atď., alebo iný váhovo ľahký tovar, nie veľkého objemu ako kravata apd.; tovar sa musí zmestiť do špeciálnej obálky na "cenné psaní" o vel. 31x25cm; niekedy tovar zodpovedá váhovo ako napr. kostný olej ale nie objemovo, treba zohľadniť)

 

Česká pošta - balík do ruky s poistením 5,20 EUR

 

Česká pošta - EMS s poistením 6,00 EUR

 

 

5. PLATOBNÉ PODMIENKY

Za tovar je možné zaplatiť prevodom na účet, prostredníctvom portálu PayPal alebo poštovou poukážkou na účet (nie na adresu). Pri platbe prevodom kupujúci znáša všetky náklady za zrealizovanie platby, pri prevodnom príkaze uvádzajte vždy kód "OUR" - všetky poplatky znáša príkazca. Platba v hotovosti nie je možná.

 

Číslo nášho účtu je 5046266560/0900, tento je vedený v Slovenskej sporiteľni.

 

Pre platbu zo zahraničia: IBAN: SK6709000000005046266560, SWIFT: GIBASKBX. 

 

Ako variabilný symbol kupujúci uvedie číslo objednávky alebo do poznámky uvedie celé meno objednávateľa.

 

6. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY, VÝMENA TOVARU, REKLAMÁCIE A ZÁRUKA

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku v prípade, že objednaný tovar nie je možné zo strany nášho subdodávateľa viacej zadovážiť (kupujúci bude o tejto skutočnosti informovaný emailom). Taktiež má predávajúci právo zrušiť objednávku v prípade, ak nebude platba pripísaná na náš účet do 10 pracovných dní odo dňa zrealizovania objednávky. 

 

Kupujúci má právo zrušiť objednávku pred jej odoslaním. O tomto úmysle musí predávajúceho informovať telefonicky alebo emailom. V prípade, ak už platba bola zrealizovaná, táto bude kupujúcemu vrátená najneskôr do 30 dní.

 

Objednávku nie je možné zrušiť po odoslaní tovaru. V takomto prípade má kupujúci právo tovar vrátiť, a to najneskôr do 14 dní od jeho prevzatia. Tovar musí byť nepoškodený, nepoužívaný, v pôvodnom obale a s kópiou kúpnej zmluvy. Kupujúci pošle tovar doporučene na našu kontaktnú adresu. Kupujúci z ČR pošle tovar doporučene na adresu: Roman Moravec, poste restante, Č. Kramoliše 1013, 763 31 Brumov-Bylnice. Neposielajte DOBIERKOU, zásielka na dobierku nebude nami prevzatá. Náklady na poštovné si v tomto prípade hradí kupujúci. Vrátený tovar bude ďalej nami skontrolovaný. V prípade, že je tovar poškodený či neúplný, si predávajúci vyhradzuje právo uplatniť sankciu úmernú výške poškodenia tovaru, ktorá bude odpočítaná od kúpnej sumy. Platbu v plnej výške alebo zníženú o sankčný poplatok predávajúci vráti kupujúcemu najneskôr do 30 dní.

VRÁTIŤ NIE JE MOŽNÉ TOVAR, KTORÝ BOL VYROBENÝ NA ZÁKAZKU A NIE JE ŠTANDARDNEJ VEĽKOSTI.                                                                                                                                                                                                        

Kupujúci má právo na výmenu tovaru, ak ide o tovar štandardnej veľkosti v bežnej ponuke a rovnakej hodnoty. Výmenu tovaru je možno zrealizovať najneskôr do 14 dní od jeho prevzatia. Tovar musí byť nepoškodený, nepoužívaný, v pôvodnom obale a s kópiou kúpnej zmluvy a informáciou, za aký tovar či akú veľkosť si ho praje kupujúci vymeniť. O tomto úmysle musí predávajúceho vopred informovať telefonicky alebo emailom. Kupujúci pošle tovar doporučene na našu kontaktnú adresu (v hlavnom menu, v sekcii Kontakt). Kupujúci z ČR pošle tovar doporučene na adresu: Roman Moravec, poste restante, Č. Kramoliše 1013, 763 31 Brumov-Bylnice. Neposielajte DOBIERKOU, zásielka na dobierku nebude nami prijatá. Vrátený tovar bude nami skontrolovaný a vymenený tovar odoslaný späť v najbližšom možnom termíne. WPG Central Europe sa zaväzuje zaplatiť náklady za poštovené LEN za jednu výmenu tovaru. V ďalších prípadoch si poštovné hradí kupujúci. 

 

Na všetok tovar poskytujeme záruku podľa platných ustanovení Občianskeho zákonníka. Záruka se nevzťahuje na opotrebovanie tovaru bežným používaním, poškodený neodbornou montážou, manipuláciou a zaobchádzaním. 

Pri reklamácii treba písomnou formou uviesť presný opis chyby a požadovaný spôsob reklamácie (výmena tovaru, vrátenie peňazí) a spolu s kúpnou zmluvou tovar poslať doporučene na našu kontaktnú adresu (v hlavnom menu, v sekcii Kontakt). Kupujúci z ČR pošle tovar doporučene na adresu: Roman Moravec, poste restante, Č. Kramoliše 1013, 763 31 Brumov-Bylnice. Neposielajte DOBIERKOU, zásielka na dobierku nebude nami prijatá. Po našom zhodnotení bude reklamácia vybavená bez zbytočného odkladu. 

Pri prevzatí zásielky od dopravcu je kupujúci povinný skontrolovať stav zásielky a pri prípadnom viditeľnom poškodení zásielku neprevziať. Pri prevzatí poškodenej zásielky na sebe kupujúci berie riziko prevzatia poškodeného tovaru a na reklamácie tohto druhu (spojené s dopravou) nebude nami braný ohľad.

 

Obchodné podmienky platné od 23. septembra 2019.

 

ENGLISH VERSION

 

BUSINESS CONDITIONS

 
1. General Terms and Conditions

 

The below mentioned terms and conditions are valid for Roman Moravec – WPG Central Europe e-shop. Before any other steps regarding shopping each customer is required to read all term and conditions. Any placed order from the side of customer will be taken by e-shop as his agreement with terms and condition of this e-shop.

 

Please take into account that our e-shop is not a regular stone shop but this e-shop is working virtually as the ordinary e-shop using the environment of Internet. Regarding this reason in our e-shop it is impossible to make the order of our products personally (physical presence in the store), to carry out any personal fitting of our products and to pay for our products in cash. Also in our e-shop it is impossible to pick-up the ordered goods, personally. We would like to kindly ask you to respect these conditions and to carry out your orders as in the other commonly working Internet e-shops. Be sure that our e-shop is not granting any exceptions from these rules. If you would like to discuss with us any details about our products be free to call us via our telephone number or to send us the e-mail message to our e-mail address. We are speaking English!              

 

Our company is not providing services as “cash on delivery”!

 

2. The Privacy Police

 

Personal data of customers as first name, surname, postal address, e-mail address and/or phone number will be used by e-shop just for shipping purposes and in order to communicate with a customer. We will not pass any above-mentioned data to the delivery company, if you do not agree. Please, inform us via ordering form, concrete in bracket that is labeled as “Odkaz pre WPG Central Europe" („Notes for WPG Central Europe“).

 

3. Ordering of goods

 

We are providing you products which are at storage or which can be individually ordered, only. If you can see the information in terms of concerned provided product than “PRIPRAVUJEME” (product under the development) this one cannot be ordered. Also you cannot order products which have been sold out, i.e. they are out of stock (“VYPREDANÉ”).

 

WW2 uniforms of Czechoslovak pattern produced by WPG Central Europe for privates and NCOs are provided just in ready-made sizes (ROST1 – ROST8 – Soviet classification). On the other hand uniforms for warrant officers and officers are provided just on basis of individual order. Ladies can order WW2 uniforms of Czechoslovak pattern two manners as ready-made sizes as on the basis of individual order (please look at the information about each product or ask us via e-mail or phone). It is well known that such a system worked during WW2 and WPG Central Europe just trying to follow authenticity of the usage of uniforms. From this reason the prices regarding uniforms produced according to individual orders are higher as in terms of uniforms produced manufactory as ready-made clothing in sizes from ROST1 size to ROST8 size.     

 

Each item provided by our e-shop can has several sub-items. For example: under the item “belts” you can find a few sub-items taking into account different length of belts. Regarding jackets, blouses or service dresses, etc. we can provide in our e-shop several sizes of products. On the other hand in terms of the other items, e.g. puttees, shirts, etc. these ones can have different colors. In order to provide you the detailed and latest information about each available products, please always check the information laid down in the boxed part of texting (green background) created us for each provided product. More detailed information about quantity of the concerned sub-item of provided product can be find under the part of “Varianty” (VARIANTS), especially side by side of the information about COLOR (“Farba:”) or SIZE (“Veľkosť:”). Even more detailed information can be find in square brackets, where there is laid down the exact number of provided item which is available for sell in our storage, e.g. in cases of belts “110cm[3]“ what means that we have available in our storage for immediate selling 3 pieces of 110cm long belt, etc.

 

When you would like to buy uniform or its parts from the amount of ready-made sizes of uniforms or their parts all customers are required first look at the table with information about the sizes of uniforms or their parts. If the customer should like to order individually sewed uniform or its parts we are requiring to fill-in the specific form (formulár). All these information can be found at the main screen of our e-shop in the main chapter “Tabuľky veľkostí a formulár” (Tables of sizes and form).

 

English pattern uniforms and their parts which are produced by our exclusive Czech fellowship company well known under the name Panther-Store from Brno are provided as in ready-made sizes, concrete just in sizes: 12, 14, 16 and 18. The other option is the individual order of customer. Please take into account that the period of delivery of individually ordered uniform or its parts is optional and will be agreed from order to order, individually.  

 

For each member (reenactor) of Czechoslovak Foreign Military Units at East we are providing “Battalion Discounts”.

 

This discount is granted just after submitting of the permanent identification card issued for members of Czechoslovak Foreign Military Unit at East (small red ID card) – not valid for “temporarily issued” ID cards!

 

The “Battalion Discount” is not granted automatically but for this discount you should apply and please be free to inform us via ordering form, concrete in bracket that is labeled as “Odkaz pre WPG Central Europe" („Notes for WPG Central Europe“). Here just laid down following wording: “I am a member of 4th shock battalion”, then laid down your registration number and name of your club of military history. After this procedure in the very short time we will send to you by e-mail the draft of the new invoice with granted discount. Please do not pay any automatically generated invoice after setting up the order and wait for the new draft of invoice sent to you by our sales manager!

 

In cases when “Battalion Discount” has been granted and you would like to make the payment via PAYPAL gate (discount is counted additionally at our forthcoming draft of the invoice and not right after setting up the order in our e-shop-automatically generated invoice), NEVER pay the payment IMMEDIATELLY, i.e. do not choice the option during the order “ZAPLATIŤ” (PAY) – small icon in the right down corner of electronic ordering form! Be sure that the order when you have not hit the icon “ZAPLATIŤ” (PAY) is registered and accepted by our e-shop and your order activity has not been cancelled. The payment via PAYPAL portal (gate) should be done by any customer after receiving the draft of invoice with already granted discount. The payment to our PAYPAL account can be carried out easy way just by designating our PAYPAL address in the PAYPAL Portal: wpgcentraleurope@gmail.com, concrete in the part of PAYPAL portal named “SEND PAYMENT”. Into the column (bracket) named as “TO (Email)” please laid down our e-mail address: wpgcentraleurope@gmail.com, into the column (bracket) named as “AMOUNT” please laid down the new sum in EUR and at the end pick up the option of payment "I am paying for goods and services” and hit the icon “CONTINUE”. Further you should follow the ordinary steps usual for the process of finishing the order at the PAYPAL Portal.    

 

In cases of an application of further, e.g. seasonal discounts, etc. and you would like to pay via PAYPAL Portal you should follow the above-mentioned procedure because all discounts even when they have no connection with “Battalion Discount” are granted additionally by our sales manager and they are laid down at the latter sent draft of invoice that should be paid!      

 

4. The Delivery of goods

 

The goods in stock will be dispatched (sent) within 5 working days after wiring the payment to our company account. The custom-made goods will be dispatched within 15 working days after wiring the payment to our company account if there was not agreed another period of delivery. In cases of collective orders (10 uniforms and more) the final price and the period of delivery will be negotiated individually. 

 

The goods are distributed via Slovak Postal Service and for our Bohemian customers via Czech Postal Service (we are doing the distribution every Tuesday and Thursday and from this reason the delivery time can be increase by 2 working days). Information about the state of our deliveries can be tracked at following websites: Slovak Postal Service and Czech Postal Service.  

 

Postal costs are including the services for wrapping of parcels. We reserve the right to change the postal cost if it was increase by our partner postal services.

 

The prices for postal costs are following:

 

Slovak Postal Service – an insured letter 2nd class with weight to 500grams = postal fee: 2.50, - EUR (This is valid for categories of products as buttons, etc. and orders and their parts, etc. Basically we are thing tiny and very small items.).

 

Slovak Postal Service – an insured parcel sent to the hands of consignee = postal fee: 5.80, - EUR (The parcel is delivered at the designated address laid down the order by a consignee and if he/she is not available at the address at the time of delivery the parcel is stored at the local post-office for couple days. The courier is informing the consignee by leaving the paper information in his post box that the parcel is stored at the local post-office.). 

 

Slovak Postal Service – an insured parcel sent to the nearby post-office = postal fee: 4.80, - EUR (It is obligatory to notice us the cell-phone number of consignee! The Slovak Postal Service is not delivering physically such a parcel and even the possible period of delivery is not reported to the consignee. No paperwork is left in the consignee’s post box. The parcel is stored at the local post-office and the consignee is informed about this issue via sent SMS message to his cell-phone number.).

 

Czech Postal Service – an insured parcel to send directly to the hands of consignee = 5.20, - EUR.

 

Czech Postal Service – an insured EMS delivery = 6.00, - EUR.

 

5. The conditions of payment

 

Customers may pay via tree types of payments. First by the bank transfer, second via PAYPAL Portal and third by the use of postal money order (the money should be sent to the bank account of seller and not at his seating address). If customer has chosen bank transfer option of payment he/she is bearing all cost for bank transfer and he need to use the code of payment “OUR” what means that all costs for the bank transfer are covered by sender.

 

ANY PAYMENT FOR OUR GOODS IN CASH IS NOT ALLOWED!   

 

Our bank transfer data are following:

 

Name of beneficiary: Roman Moravec, WPG Central Europe.

 

Address of beneficiary: Kukucinova 1A, 91441 Nemsova, Slovakia (The Slovak Republic).

 

IBAN Code: SK6709000000005046266560.

 

SWIFT (BIC) Code: GIBASKBX.

 

As the reference number the buyer should laid down the number of the order or in the remarks he/she should laid down his/her whole name (please indicate your first name and surname).

 

6. The cancellation of the order, replacement of goods, warranty and claims

 

The seller is entitled to cancel the order if the ordered goods cannot be supplied by the subcontractor anymore. The buyer will be inform about this issue by e-mail message. The seller is also entitled to cancel the order if the customer will not pay for his/her order and the payment will not by wired to WPG Central Europe company bank account or its PAYPAL account within 10 working days after the setup of the order. 

 

The buyer can cancel the order before its posting. About this decision the buyer must inform the seller by phone or via e-mail. In cases when the payment has been already done the refund will be carried out within 30 day from the side of seller.

 

The order cannot be cancelled after sending of goods to the hands of buyer. In these cases the buyer can return the goods but at the latest within 14 days after delivery of goods to his/her hands. The goods should be non-damaged, unused, in genuine package and should be returned with the copy of issued invoice by the seller. The buyer (Slovaks and the other countries´ customers with the exception of buyers from Czech Republic) should send the returning goods to our contact address in Slovakia. The buyer from Czech Republic should send the returning goods to our contact address in Czech Republic: Roman Moravec, poste restante, Č. Kramolise 1013, 763 31 Brumov-Bylnice. Please be sure that the goods is not sent back as “CASH ON DELIVERY” method, because such a delivery will not be picked up by us. Postal costs which arose from returning goods is covered by the buyer. The returning goods after the re-delivery to our hands will be inspected. In cases when the goods were found damaged or incomplete, the seller is entitled to apply the sanction fee that is taking into account the amount of damage that will be subtracted from the total sum paid for goods. The whole payment for goods or payment reduced by sanction fee will be returned back to the buyer within 30 days.           

 

The goods which were produced at the individual order and it is not in ordinary size cannot be returned by the buyer!

 

The buyer can change the goods if it sold in our e-shop as goods with common (standard) sizes (ready-made sizes) and it has the same price. In these cases the buyer can exchange the goods but at the latest within 14 days after delivery of goods to his/her hands. The goods should be non-damaged, unused, in genuine package and should be returned with the copy of issued invoice by the seller and the written information for which goods or which size of goods he/she would like to exchange his/her goods. The buyer should inform the seller about the decision to make the exchange also by phone or e-mail. The buyer (Slovaks and the other countries´ customers with the exception of buyers from Czech Republic) should send the returning goods to our contact address in Slovakia. The buyer from Czech Republic should send the returning goods to our contact address in Czech Republic: Roman Moravec, poste restante, Č. Kramolise 1013, 763 31 Brumov-Bylnice. Please be sure that the goods is not sent back as “CASH ON DELIVERY” method, because such a delivery will not be picked up by us. Postal costs which arose from returning exchanged goods is covered by the seller but just for the first exchange. Any other postal costs connected to the further exchanges are cover by the buyer. The returning goods after the delivery to our hands for the exchange will be inspected. In cases when the goods were found damaged or incomplete, the seller is entitled not to make the exchange for the new goods. The seller can apply the sanction fee that is taking into account the amount of damage that will be subtracted from the total sum paid for goods. If the buyer will agree with such a process the sanction fee will be transferred to the bank account or PAYPAL account of the seller. After wiring of this sum the account of the seller the new-exchanged goods will be posted to the buyer. If the buyer will not agree with the sanction fee for damaged or incomplete goods sent to us for the exchange the seller is sending the returned goods back to him with the exchange in the earliest convenience. If the exchange process will be smooth and no sanction fee will be applied the seller will exchange and return the exchanged goods to the hands of buyer in the earliest convenience.

 

At all goods we are providing the warranty in accordance with provisions of Slovak National Civil Code. The warranty will not be provided at wear and tear, damaged by unprofessional assembly, manipulation and usage of goods.

 

In cases of application of the warranty this should be submitted in written form. In the application there should be laid down description of the error of goods and required way of the claim, e.g. exchange of goods, refund of payment, etc. Together with issued invoice the customer - the buyer - (Slovaks and the other countries´ customers with the exception of buyers from Czech Republic) should send the returning goods to our contact address in Slovakia. The buyer from Czech Republic should send the returning goods to our contact address in Czech Republic: Roman Moravec, poste restante, Č. Kramolise 1013, 763 31 Brumov-Bylnice. Please be sure that the goods is not sent back as “CASH ON DELIVERY” method, because such a delivery will not be picked up by us. After our investigation of application and returned goods with any error we will manage the clearance of claim in the earliest convenience.  

 

In the time of delivery please check in detail the package of goods because it is the obligatory step from the side of buyer. If you can see any damage of package or other visual proofs that something is wrong with the delivery please be free not to receive the package (delivery) from the hands of shipping company. If the buyer will receive the damaged package he/she is taking the risk on his full responsibility over received damaged or destroyed goods. In such cases our e-shop cannot take the responsibility for damages caused during the shipping and caused by shipping company during the transportation process and by non-receive the goods you will avoid any possible complication for the future application of claims against the shipping company.

 

These business condition are valid since 5th of August 2015.   

Vyhľadávanie

Kontakt

Roman Moravec-WPG CENTRAL EUROPE Kukučínova 2098/1A
91441 Nemšová-Ľuborča
Slovenská republika
+421907673369
 
 
ČO JE NOVÉ?

 

Naskladnili sme niekoľko replík sovietskych nožov NR40 a zadali sme do výroby blúzy a nohavice vlnené čs. vzoru, zatiaľ vo veľkostiach: ROST4 až ROST6. Tieto súčasti rovnošaty čs. vzoru budú vyrobené z nových látok, ktoré sme dostali pred prázdninami. V tomto prípade sme volili typ látky amerického pôvodu označovaný čs. intendanciou ako „elastik“. Ide o veľmi pekné odtiene farby khaki a olivovozelenej farby. Kvalita je porovnateľná s originálom a skôr sa jedná o typ látky používaný v rannom období 1. ČSAZ: jar 1944, leto 1944-Černovice, KDO 1944 a zima 1944. Bola objednaná výroba 30 párov Russian Last bagandží a 20 párov pupyryškových sovietskych bagandží. 

Výroba blúz a nohavíc anglickej súpravy Battledress, 1940 Pattern (Austerity) začala. Ešte dopilujeme strihové záležitosti a pôdeme s nimi na trh. Hneď začneme vyrábať aj blúzy a nohavice Battledress súpravy Serge skoršieho a neskoršieho výrobného prevedenia. Všetko už máme vyvzorované a máme dostatok skladových zásob materiálov na ich výrobu cca na jeden kalendárny rok.