Vlnené nohavice - Battledress Trousers, 1940 Pattern (Austerity)

Vlnené nohavice - Battledress Trousers, 1940 Pattern (Austerity)

  • Pôvod produktu: replica WPG CE - Panther-Store Heritage
Kód produktu: WPGCE001UK
Vaša cena: 0,00 €
Dostupnosť: PRIPRAVUJEME

Varianty

 

Please choose the size of your uniform in accordance with tables laid down in upper section “Tabuľky veľkostí/Sizes” of this website, especially in last two tables issued for British Battledress Blouses and Trousers. If you need different size of blouse or trousers, please be free to contact us via our e-mail address or by phone. We are also speaking English. In these cases, the selling price will be quoted individually according to mutual agreement.

 

Pri výbere veľkosti rovnošaty sa riaďte tabuľkami konfekčných veľkostí, ktoré sa týkajú blúz a nohavíc rovnošaty britskej  súpravy Battledress. Tabuľky sa nachádzajú v hornej časti „Tabuľky veľkostí/Sizes“ tejto webovej stránky. V prípade, ak potrebujete odlišnú veľkosť blúzy alebo nohavíc, kľudne nás kontaktujte prostredníctvom našej e-mailovej adresy alebo prostredníctvom telefónu. Tiež hovoríme anglicky. V takomto prípade bude predajná cena stanovená individuálne na základe vzájomnej dohody.

 

After closing of production of Panther-Store British Battledress blouses and trousers we have successfully moved the original materials and designs which were used for their production from Brno, Czechia to Nemšová, Slovakia to retain the heritage of these supreme quality products for reenactors all on the Globe. We know that Panther-Store has had just the best references what was put into the life by very personal approach of David M to his customers. For a long time, we have had an excellent personal and friendly relation with him, and we proudly sold dozens of parts of British battledress sets. Unfortunately, after summer tragedy for all reenactors´ family, remained our hands empty. In this sad situation we have not wanted to substitute the ultimate quality British battledress sets by cheap solutions from many well know sellers or producers as we are sure that the highest quality and a good selling prices are very important.

 

Po ukončení výroby Panther-Store britských Battledress blúz a nohavíc sme úspešne presunuli originálne materiály a dizajny, ktoré boli používané na ich výrobu z Brna, Česka do Nemšovej, na Slovensko, aby sme uchovali dedičstvo týchto vysokokvalitných výrobkov pre reenactorov na celom svete. Vieme, že Panther-Store mal len najlepšie referencie, čo bolo samozrejme dielom veľmi osobného prístupu Davida M. k jeho zákazníkom. Dlhé obdobie sme s ním mali excelentný osobný a priateľský vzťah a hrdo sme predali tucty súčastí britských Battledress súprav. Bohužiaľ, po letnej tragédii pre rodinu všetkých reenactorov, zostali naše ruky prázdne. V tejto smutnej situácii sme nechceli nahradiť vysoko kvalitnú britskú súpravu Battledress lacnými riešeniami od mnohých známych predajcov alebo výrobcov, pretože sme si istí, že najvyššia kvalita a dobré predajné ceny sú veľmi dôležité.

 

Under this item we are providing to you the economy wool Battledress Trousers, 1940 Pattern, which were sometimes named as 1940 Pattern (Austerity) or even 1942 Pattern what is incorrect. Trousers were introduced into British Royal Army in accordance with Specification U/1076B from January 2, 1943. Trousers have been simplified and all buttons were replaced by plastic (composite) buttons pattern no. CA5377. The parts of British Battledress were for Czechoslovak Military Units in USSR delivered via Murmansk (Archangelsk) Run from Great Britain. Also, these ones were used by Czechoslovak officers which were arriving to USSR from Great Britain or Middle East. The British Battledress, 1940 Pattern has been used in USSR from fall 1943 even to the end of WW2.

 

Konkrétne, v tejto položke ponúkame ekonomické anglické vlnené nohavice Battledress Trousers, 1940 Pattern, ktoré sa niekedy označujú aj ako 1940 Pattern (Austerity) alebo dokonca nesprávne, ako 1942 Pattern. Nohavice boli do britskej kráľovskej armády zavedené na základe Špecifikácie U/1076B zo dňa 2. januára 1943. Nohavice boli zjednodušené a  všetky gombíky boli z plastu (kompozitu) vzor No. CA5377. Súčasti britskej súpravy Battledress boli pre československé vojenské jednotky v ZSSR dodávané cez Murmaňský (Archangeľský) koridor z Veľkej Británii. Tieto boli taktiež používané československými dôstojníkmi, ktorí prichádzali do ZSSR z Veľkej Británie alebo zo Stredného východu. Britská súprava Battledress, 1940 Pattern bola v ZSSR používaná od jesene 1943 až do konca II. svetovej vojny.

Vyhľadávanie

Kontakt

Roman Moravec-WPG CENTRAL EUROPE Kukučínova 2098/1A
91441 Nemšová-Ľuborča
Slovenská republika
+421907673369
 
 
ČO JE NOVÉ?

 

Naskladnili sme vojnové originály (veľmi pekne značené) doplnkových remeňov britského webbingu 1937. Taktiež máme nové britské spinky, ktoré nám chýbali a niekoľko párov amerických (nová vylepšená a robustnejšia výroba) Roughout service shoes. Konečne sa nám podarilo, po dlhšom období, získať pekné vojnové originály britských malých poľných vyrobených v rokoch 1942 a 1943, ktoré sú v bezchybnom stave. Máme aj niekoľko dvojdielnych cínovaných britských jedálenských misiek skoršieho výborného prevedenia, ktoré sú tiež vojnovej edície. Čakáme ešte dodávku niekoľkých párov britských spiniek a trakov, v tomto prípade pôjde o pekné repliky. 

Naskladnili sme niekoľko replík sovietskych nožov NR40 a zadali sme do výroby blúzy a nohavice vlnené čs. vzoru, zatiaľ vo veľkostiach: ROST4 až ROST6. Tieto súčasti rovnošaty čs. vzoru budú vyrobené z nových látok, ktoré sme dostali pred prázdninami. V tomto prípade sme volili typ látky amerického pôvodu označovaný čs. intendanciou ako „elastik“. Ide o veľmi pekné odtiene farby khaki a olivovozelenej farby. Kvalita je porovnateľná s originálom a skôr sa jedná o typ látky používaný v rannom období 1. ČSAZ: jar 1944, leto 1944-Černovice, KDO 1944 a zima 1944. Bola objednaná výroba 30 párov Russian Last bagandží a 20 párov pupyryškových sovietskych bagandží. Predpokladaný termín ukončenia výroby je december 2019. 

Od 9.10.2019 spúšťame výrobu blúz a nohavíc anglickej súpravy Battledress, 1940 Pattern. Ide o vzor ekonomický, t.j. Austerity. Neskôr pridáme výrobu neskoršieho vzoru anglickej blúzy a nohavíc anglickej súpravy Battledress, Serge (špecifikácia z roku 1940). Ide o prevzatie výroby po spoločnosti Panther-Store, ktorú organizoval David Maršálek, a to za použitia tých istých textílií, doplnkových materiálov, strihov a veľkostí.