Zvláštny odznak 2. čs. sam. paradesantnej brigády v ZSSR - LIMITOVANÁ EDÍCIA

Zvláštny odznak 2. čs. sam. paradesantnej brigády v ZSSR - LIMITOVANÁ EDÍCIA

  • Pôvod produktu: replika WPGCE/EXKLUZÍVNY PRODUKT
Kód produktu: WPGCE057CS
Vaša cena: 25,00 €
Počet kusov skladom: 0
Dostupnosť: VYPREDANÉ

Varianty

 

V rámci tejto položky Vám ponúkame 4. LIMITOVANÚ EDÍCIU, v tomto prípade len 1 kusu z niekoľkých kusov ručne a jednotlivo vyrábaných zvláštnych  odznakov 2. československej samostatnej paradesatnej brigády v ZSSR (2. čsspb v ZSSR). Naše odznaky sa vyrábajú priebežne a ide o ručnú produkciu, kde každý jeden vyrobený odznak je originálom.

 

 

Niekedy sa tieto odznaky nesprávne označujú aj ako výkonnostné odznaky, avšak podľa našich zistení z archívnych dokumentov to nie je správne, keďže ide o odznaky, ktorých  oficiálne zavedenie nikdy nebolo MNO schválené. Za výkonnostný odznak Československé MNO v Londýne schválilo parašutný odznak, zavedený pri československých vojenských jednotkách v ZSSR dňa 12. septembra 1944.  Zavedenie zvláštneho odznaku 2. čsspb v ZSSR bolo navrhnuté  jej veliteľom, na základe zhody s veliteľmi útvarov 2. čsspb v ZSSR a mal byť určený pre príslušníkov brigády. Opis návrhu odznaku bola nasledujúci: Padák majúci na stranách krídla, nesie na konci povrazov malý štátny znak. Od štátneho znaku k bočným povrazom padáku je vedený veniec, kde jeho ľavá polovica predstavuje lipové ratolesti a pravá polovice zväzok klasov, podobný tomu na sovietskom štátnom znaku. V strede cez povrazy je umiestená plaketa s nápisom čs. samostatná brigáda v ZSSR. Dvojka umiestnená nad touto plaketou sa nachádza v priestore stredného povrazu. Na hrebeni padáku sa nachádza červená hviezda. Na základe rádiodepeše ČVM v Moskve adresovanej MNO v Londýne, číslo: 215-221/24/380-386/7 dep. zo dňa 25. marca 1944 náčelník misie brig. gen. Heliodor Píka neodsúhlasil návrh velenia 2. čsspb v ZSSR neodsúhlasil. Napriek tomu nosenie zvláštnych odznakov bolo doménou príslušníkov dôstojníckeho zboru 2. čsspb v ZSSR, avšak sme tieto odznaky videli aj v niekoľkých málo prípadoch na blúzach rotmajstrov a aj poddôstojníkov. Odznaky boli vyrábané z kovu bielej alebo žltej farby (menšie množstvo) rytím, ale mali sme možnosť vidieť aj odznaky odlievané, napr. zo zinku, striebra, bronzu či iných kovov alebo ich zliatin, kde polotovary boli dohotovené opäť rytím. V spodnej časti odznaku sa pod vyobrazením parašutistu nachádza miesto v tvare štvorca (pôvodne určené pre malý čs. štátny znak), kde sa v mnohých prípadoch nachádza číslica, napr. 3, 4, 5, 6, atď. alebo tam bol vyrytý aj rok 1944, či toto miesto zostalo prázdne. Domnievame sa, že ide o doplnkový údaj o počte zoskokov jednotlivca, ktorý tento odznak nosil. Zaujímavosťou tohto odznaku je, že v prípade nami videných a prebádaných odznakov ide vlastne vždy o originál, keďže sme sa nikdy nestretli ani s dvomi totožnými typmi. Aj preto sme toho názoru, že ide o unikátne odznaky a v rámci nášho obchodu ponúkame rovnaké riešenie, t.j. každý nami ponúkaný zvláštny odznak je iný, t.j. má originálne prevedenie.

 

 

 

 

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Roman Moravec-WPG CENTRAL EUROPE Kukučínova 2098/1A
91441 Nemšová-Ľuborča
Slovenská republika
+421907673369
 
 
ČO JE NOVÉ?

 

V mesiaci júl 2019 sa stala veľmi smutná udalosť. Náhle nás navždy opustil David Maršálek, ktorý pre náš obchod zabezpečoval výrobu britských súprav Battledress. Jeho firma Panther-Store z Brna bola známa po celom svete svojou najvyššou kvalitou produkovaných súčastí britkého výstroja. David nám tu bude určite chýbať a nie len preto, že bol exkluzívnym obchodným partnerom našej spoločnosti, ale aj preto, že to bol výnimočný človek a kamarát. Česť jeho pamiatke. Život však ide ďalej a plynie, ako voda. Aj preto pre potreby našich zákazníkov budeme musieť jeho produkciu britského výstroja nahradiť. Bude to určite zložitá a náročná cesta, ale pokúsime sa po nej vykročiť správnou nohou. 

Z uvedeného dôvodu chystáme vlastnú produkciu britkých battledress súprav a pridáme aj ich tzv. „československé“ variácie, známe z obdobia existencie československých vojenských jednotiek v ZSSR. Určite ide o artikel, ktorý by v našom obchode nemal chýbať, keďže patril medzi základné výstrojné súčiastky našich jednotiek v ZSSR. V tomto smere sledujte naše stránky.

Zároveň informujeme, že sme nakúpili 200m prírodnej vlnenej textílie typu „oblekovka-šatovka“, a  to vo farbe khaki a v zelenej olivovej farbe, z ktorých začneme vyrábať súčasti rovnošaty čs. vzoru, ktoré sa pre československé vojenské jednotky v ZSSR od 15.10.1943 vyrábali v ZSSR. Taktiež od 1.11.2019 chystáme množstvo zmien, vrátane zmien na našej domovskej stránke. Na všetkých veciach sa už pracuje.