Parašutná torba

Parašutná torba

  • Pôvod produktu: replika WPGCE/EXKLUZÍVNY PRODUKT
  • Hmotnosť: 0,985kg
Kód produktu: WPGCE103CS
Vaša cena: 259,00 €
Dostupnosť: NA ZÁKAZKU

Varianty

 

Tento produkt sa vyrába len na zákazku. Termín dodania 1 kusu parašutnej torby je maximálne 10 pracovných dní. 

 

PRI ZADÁVANÍ OBJEDNÁVKY TOHTO PRODUKTU VŽDY UVEĎTE OBVOD VÁŠHO PÁSU, KEĎ STE ODETÝ V PLÁŠTI! Meranie realizujte rovnako, ako keby ste si pripínali opasok okolo Vášho pásu, t.j. nie voľne ale použite mierny ťah.

 

V rámci tejto položky Vám ponúkame azda najviac diskutovanú a rôznymi mýtmi opradenú výstrojnú súčiastku príslušníkov 2. čs. sam. paradesantnej brigády v ZSSR, ktorou nesporne je legendárna parašutná torba. Na základe archívnych dokumentov a z korešpondencie intendancie veliteľstva československých vojenských jednotiek v ZSSR je zrejmé, že vo februári 1944 nemala 2. čs. sam. paradesantná brigáda v ZSSR žiadne torby alebo tlumoky. V referáte pre náčelníka Československej vojenskej misie v Moskve sa uvádza požiadavka na dodanie 4.000 kusov torieb alebo tlumokov. Na základe súhrnu technickej správy 1. ČSAZ v ZSSR, spracovaného za obdobie od 1.1 do 1.12.1944 (sovietsky výstroj) vieme, že bolo oddaných 3.000 kusov torieb parašutných. Tieto torby dorazili k 2. čs. sam. paradesantnej brigáde v ZSSR na jar roku 1944. Určite došlo k jej fyzickému použitiu v období, keď brigáda cvičila a pôsobila v Proskurove a aj počas bojov brigády v rámci Karpatsko-duklianskej operácie v roku 1944. Použitie parašutných torieb počas pôsobenia príslušníkov 2. čs. sam. paradesantnej brigády v ZSSR v SNP 1944 nevieme s určitosťou potvrdiť. 

 

Keďže od ľudí, ktorí sa zaujímajú o československé vojenské jednotky na východe, konkrétne  práve o našich parabrigadistov vzišla spoločenská požiadavka na výrobu parašutnej torby, WPG CE po dlhom analyzovaní a bádaní sa rozhodla pristúpiť k jej výrobe.

 

Vývoj, t.j. sústreďovanie dobových podkladov (fotografické podklady a filmové podklady, možné vojnové materiály, ktoré sa na výrobu torby mohli použiť a pod.), nákup najvhodnejších základných materiálov na výrobu modelu paratorby, vyhotovenie strihu paratorby a nakoniec výroba prototypu paratorby, prebiehali od polovice februára 2015 do 3. februára 2016. Sme tohto názoru, že výsledok našej práce je viac než dobrý, keďže sme nemali k dispozícii žiadnu reálnu parašutnú torbu z obdobia II. svetovej vojny a boli sme odkázaní len na dôkladné posudzovanie nám dostupných prameňov. Teší nás najmä to, že funkčnosť všetkých dielov a častí parašutnej torby je 100% a ich využitie je možné logicky obhájiť. Testovanie modelu V-8 parašutnej torby v praxi prebiehalo na konci mesiaca marec 2016 a prinieslo niekoľko zistení, ktoré museli byť vyriešené tak, aby nepredstavovali ďalšie obtiaže a komplikácie pri používaní parašutnej torby v praxi. Takto vznikol ďalší model pod označením V-9. Všetky časti parašutnej torby sú vyrobené z prírodných materiálov, kde vaky sú vyhotovené z celtoviny (ten istý typ celtoviny, ako stanový dielec sovietskeho vzoru) a popruhy či šnúrky sú dohotovené zo 100% bavlny.    

 

Opis parašutnej torby model V-9:

 

Parašutná torba sa skladá z troch hlavných častí:

1. Chrbtová časť, ktorá je dohotovená zo základného fragmentu vo forme písmena A má na sebe našité 4 vaky, kde každý má iný rozmer. Najväčším vakom je vak, ktorý sa nachádza v centrálnej časti paratorby (priestor stredu chrbta jej používateľa), je vybavený 4 kusmi zapínacích cvokov, ktoré nazývame „fastener“. Ide o cvok, ktorý sa skladá z kovových profilov v tvare tzv. „samca“ a tzv. „samice“. V hornej časti zadného A fragmentu sú našité dva parapopruhy, každý o šírke 45mm, ktorých konce sú voľné za účelom ich zapojenia (prevlečenia) do dvoch trojkomorových oceľových spôn ľavého a pravého A fragmentu prednej časti paratorby. Na ľavom parapopruhu z pohľadu užívateľa paratorby (priestor ramena) sa nachádza oceľové očko v tvare písmena D, ktoré slúži na prichytenie bezpečnostnej šnúrky pre nôž NR 40 (hypotéza-veľmi pravdepodobná). Druhý koniec šnúrky v tvare očka je prichytený o drevenú olivku, ktorá sa nachádza na ľavom A fragmente prednej časti paratorby. V spodnej časti (priestor pásu používateľa paratorby) sú všité dva parapopruhy, ktoré sú vedené okolo pásu užívateľa, pričom ľavý popruh je opatrený dvojkomorovou oceľovou sponou. Cez otvor spony sa prevlečie voľný, t.j. pravý parapopruh, a tak sa paratorba pevne stiahne okolo pásu jej užívateľa. Pod pásom (v priestore nad sedacou časťou užívateľa) sa nachádzajú 3 menšie vaky, ktoré sú určené na prepravu materiálu parašutistu. Každý vak je vybavený dvomi bavlnenými šnúrkami valcovitého tvaru, na konci ukončených uzlom. Na základe našich bádaní sa v ľavom vaku prepravovali veľké lend lease americké konzervy, alebo poľné fľaše, na rovnaký účel slúžil aj stredný vak, pričom bolo v tomto vaku videné aj nosenie okrúhleho zásobníka od automatu PPŠ 41 a nakoniec pravý vak slúžil na nosenie sovietskeho kotlíka vz. 1924, a to tak vo zvislej, ako aj vodorovnej polohe. Nie je vylúčené, že v kotlíku sa nachádzal ďalší materiál parašutistu.

 

2. Ľavý predný A fragment má na sebe nainštalovanú trojkomorovú oceľovú sponu cez ktorú sa prevlečie ľavý parapopruh chrbtového A fragmentu. Parapopruh ďalej smeruje k nohám užívateľa, pod ľavým A fragmentom, alebo dôjde k jeho spätnému prehnutiu a jeho voľný koniec smeruje pod chrbtový A fragment. V tomto prípade sa odporúča použiť kožené pútko na vytvorenie lepšieho efektu držania parapopruhu v trojkomorovej spone. Pod trojkomorovou sponou sa nachádza zosilnenie ľavého predného A fragmentu, kde je našitá drevené olivka. Jej účel je vysvetlený v predchádzajúcom bode. Následne sa v spodnej časti ľavého A fragmentu paratorby nachádzajú 2 vaky. Uzavierateľný a dlhší vak má niekoľko využití. Na vonkajšej stene, v priestore pupka užívateľa sa nachádza sumka na sovietsky nôž NR 40. Sumka je zhotovená z textílie typu angín a je bielej farby. Vlastná sumka pojme 1 kus ručného granátu RGD 33, alebo 3 schránkové zásobníky pre samopal PPS 43, prípadne iný materiál parašutistu. Upozorňujeme, že ak sa má bezpečnostná šnúrka opísaná v prvom bode použiť na zabezpečenie noža NR 40, tento musí byť vybavený oceľovým krúžkom na jeho drevenej rúčke, aby bolo možné k nemu bezpečnostnú šnúrku priviazať. Druhý, tzv. zadný vak neobsahuje príklopku a sťahuje sa 2 balnenými valcovitými šnúrkami. Rovnako sa 2 balnenými valcovitými šnúrkami sťahuje aj prvý, už opisovaný vyšší vak paratorby, kde jeho príklopka obsahuje 1 fastener. Druhý, t.j. zadný vak bol určený na rôzny materiál parašutistu. V našich podkladoch sme zaregistrovali, že tento poňal 2 kusy pások, kde každá páska obsahovala 5 nábojov kalibru 14,5 mm do poloautomatickej sovietskej protitankovej pušky Simonov. Na zadnej strane ľavého predného fragmentu paratorby sa nachádza malá spona na stiahnutie dvoch predných A fragmentov paratorby k sebe a 3 rovnomerne rozložené pútka, určené na prevlečenie ľavého pásového parapopruhu. Horná hrana pútok je zosilnená.

 

3. Pravý predný A fragment má na sebe nainštalovanú trojkomorovú oceľovú sponu cez ktorú sa prevlečie pravý parapopruh chrbtového A fragmentu. Parapopruh ďalej smeruje k nohám užívateľa, pod pravým A fragmentom, alebo dôjde k jeho spätnému prehnutiu a jeho voľný smeruje pod chrbtový A fragment. V tomto prípade sa odporúča použiť kožené pútko na vytvorenie lepšieho efektu držania parapopruhu v trojkomorovej spone. V spodnej časti pravého predného A fragmentu sa nachádzajú dva vaky, ktoré sú obidva vybavené príklopkou, kde na každej sa nachádzajú 2 fasteneri. Obidva vaky sa taktiež sťahujú 2 balnenými valcovitými šnúrkami. V prvom vaku sme videli umiestnenie okrúhleho zásobníka pre samopal PPŠ 41. Druhý vak, s vyššou príklopkou, obsahoval po 2 kusy ručných granátov RG 42 alebo F 1, alebo mohol poňať aj 2 kusy granátov RGD 33 alebo 1 kus protitankového granátu RPG 40, RPG 41, či dokonca aj RPG 43. Na zadnej strane pravého predného pravého A fragmentu paratorby sa nachádza 20mm široký popruh na stiahnutie dvoch predných A fragmentov paratorby k sebe a 3 na hornej hrane rovnomerne umiestnené a zosilnené pútka, určené na prevlečenie pravého pásového parapopruhu (koniec popruhu je voľný).

 

4. Poslednou časťou parašutnej torby je puzdro, lepsie povedané vak na malú ženijnú lopatu sovietskeho vzoru. Puzdro je možné umiestniť na kožený opasok parašutistu, alebo na pravý parapopruh, ktorý smeruje z chrbtového A fragmentu paratorby do pravého predného A fragmentu paratorby. Puzdro je vybavené dvomi pútkami a je použiteľné univerzálne. To znamená, že počas letovej fázy parašutistu je lopatka v puzdre umiestnená poriskom nahor, pričom toto je zasunuté do tzv. „čiapočky“ na pravej bočnej strane veľkého vaku, ktorý sa nachádza na chrbtovom A fragmente paratorby. Po dopade parašutistu na zem, by bolo určite komfortnejšie lopatku obrátiť, pričom s vlastným puzdrom nie je potrebné komplikovane manipulovať a lopatka sa len jednoducho obráti o 180 stupňov, a to poriskom nadol, kde je na puzdre za týmto účelom vytvorený 6 cm široký otvor. Horná časť vaku, kde je umiestnené ostrie lopatky sa prekryje príklopkou v tvare lichobežníka.  

 

Pre zaujímavosť uvádzame kópiu dokumentu, ktorý pojednáva o vybavení parašutistu potrebným vojenským materiálom.

 

 

Záver:

I keď sa v evidencii intendancie 1. ČSAZ v ZSSR uvádza, že paratorba je výstroj sovietskeho vzoru o tejto kategorizácii máme dôvodné pochybnosti. Sme toho názoru, že parašutná torba bola vyrobená na základe požiadavky československého vojska v ZSSR, keďže nič obdobného sa pri vojenských telesách brannej moci ZSSR nevyskytovalo. Rovnako ani žiadni historici (najmä z územia bývalého ZSSR) nemajú o paratorbe žiadne poznatky a vedomosti. Nevylučujeme však, že parašutná torba mohla byť naprojektovaná sovietskymi osobami, pričom k jej fyzickej produkcii došlo len na podnet a pre potreby 2. čs. sam. paradesantnej brigády v ZSSR. V tomto názore nás utvrdzuje aj skutočnosť, že hneď po II. svetovej vojne vyrábaný československý RD 47 či neskôr aj sovietsky RD 54 absolútne nevychádzajú z parašutnej torby, čo len vzbudzuje podozrenie, že táto bola len doménou našich parašutistov. Aj preto sme parašutnú torbu zaradili do kategórie výstroja československého a nie sovietskeho vzoru, keďže o skutočnosti, že ide o vzor sovietsky neexistujú jasné dôkazy a doposiaľ sa nám nepodarilo zistiť, že parašutná torba bola používaná aj sovietskymi parašutistami, alebo ju sovietske vojenské orgány navrhli, či vyrobili zatiaľ len za účelom testovania. Je skutočne na škodu, že do dnešných dní nevieme o žiadnej fyzicky existujúcej parašutnej torbe, aj keď z nášho pohľadu by sa k nej skôr hodilo pomenovanie „útočná alebo taktická vesta“, keďže toto slovné spojenie lepšie vyjadruje účel jej použitia. Vychádzajúc z praktických skúseností použitia nášho prototypu parašutnej torby môžeme len potvrdiť, že rozloženie vojenského materiálu, najmä jeho hmotnosti v jednotlivých vakoch paratorby je prakticky ideálne a táto poskytuje veľký komfort pri nosení materiálu parašutistu.

 

Príloha - naskicovaná parašutná torba model V-9:

 

Pre lepšiu ilustráciu použitia parašutnej torby uvádzame, že na obrázku pri tomto produkte sme do vakov parašutnej torby umiestnili tento výstroj a túto výzbroj:

2 x granáty RGD 33 s nástavcom na zvýšenie črepinového efektu,

2 x americká konzerva 1 LB 12 OZS (každá približne 800 gramov),

1 x okrúhly zásobník do samopalu PPŠ 41,

1 x stanový dielec sovietskeho vzoru,

1 x poľná fľaša sovietskeho vzoru s obalom,

1 x poľná ženijná lopatka sovietskeho vzoru,

1 x trenírky anglického vzoru,

1 x pár trojprstých sovietskych rukavíc,

1 x spodný diel letnej bielizne sovietskeho vzoru,

1 x vlnený anglický šál,

1 x nôž NR 40.

 

Vaky ľavého predného A fragmentu neobsahovali žiadny výstroj ani žiadnu výzbroj. Chceli sme len simulovať, aký bude mať dopad nerovnomerné rozmiestenie materiálu vo vakoch paratorby na jej pohodlné nosenie. Zistili sme, že to nemalo takmer žiadny vplyv na rozloženie hmotnosti v jednotlivých vakoch parašutnej torby a figuranta to nejak neobmedzovalo. Pri jej nosení sa cítil dobre a nemal pocit, že by nerovnomerné rozloženie materiálu malo vplyv na jej pohodlné nosenie. Rovnako sa tri hlavné časti parašutnej torby navzájom samostatne neposúvali.

Vyhľadávanie

Kontakt

Roman Moravec-WPG CENTRAL EUROPE Kukučínova 2098/1A
91441 Nemšová-Ľuborča
Slovenská republika
+421907673369
 
 
ČO JE NOVÉ?

 

Naskladnili sme niekoľko replík sovietskych nožov NR40 a zadali sme do výroby blúzy a nohavice vlnené čs. vzoru, zatiaľ vo veľkostiach: ROST4 až ROST6. Tieto súčasti rovnošaty čs. vzoru budú vyrobené z nových látok, ktoré sme dostali pred prázdninami. V tomto prípade sme volili typ látky amerického pôvodu označovaný čs. intendanciou ako „elastik“. Ide o veľmi pekné odtiene farby khaki a olivovozelenej farby. Kvalita je porovnateľná s originálom a skôr sa jedná o typ látky používaný v rannom období 1. ČSAZ: jar 1944, leto 1944-Černovice, KDO 1944 a zima 1944. Bola objednaná výroba 30 párov Russian Last bagandží a 20 párov pupyryškových sovietskych bagandží. 

Výroba blúz a nohavíc anglickej súpravy Battledress, 1940 Pattern (Austerity) začala. Ešte dopilujeme strihové záležitosti a pôdeme s nimi na trh. Hneď začneme vyrábať aj blúzy a nohavice Battledress súpravy Serge skoršieho a neskoršieho výrobného prevedenia. Všetko už máme vyvzorované a máme dostatok skladových zásob materiálov na ich výrobu cca na jeden kalendárny rok.